Motorprovning
Motorprovning
Motorprovceller
Ackreditering
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Ackreditering

Vårt laboratorium är ackrediterat - ett kvalitetsbevis

STT Emtecs motortestcenter är ackrediterat av Swedac enligt kvalitetsstandarden Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

 

Ackrediteringen täcker prover enligt det europeiska direktivet 2005/55 EG för emissionsmätningar i testcyklerna ESC, ETC och ELR, Ackrediteringen gäller även för den internationella standarden ISO 8178-4:2017 för bestämning av emissioner.


En ackreditering garanterar system för hög kompetens och uppdaterad utrustning
Ackredieringen innebär att STT Emtecs Motortestcenter har kvalitetssystem som väl täcker de krav som ställs för kompetens, mätmetoder, utrustning och hantering av resultat.

 

Fullvärdigt certifieringsunderlag för myndigheter
Provresultat som täcks av ackrediteringen kan vidare, i samband med organ som är anmäld teknisk tjänst, användas för certifiering och typgodkännande.

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda