Forskn. & Utveckling
Introduktion
Mekanisk konstruktion
Elektronik-konstruktion
Provning
Introduktion
Motorprovceller
Ackreditering
Tekniska artiklar
Broschyrer
Länkar
Projekt KEPS
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Ackreditering

Vårt laboratorium är ackrediterat - ett kvalitetsbevis

STT Emtecs motortestcenter är ackrediterat av Swedac enligt kvalitetsstandarden Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, ISO/IEC 17025.

 

Ackrediteringen täcker prover enligt det europeiska direktivet 2005/55 EG för emissionsmätningar i testcyklerna ESC, ETC och ELR, Ackrediteringen gäller även för den internationella standarden ISO 8178 för bestämning av emissioner.


En ackreditering garanterar system för hög kompetens och uppdaterad utrustning
Ackredieringen innebär att STT Emtecs Motortestcenter har kvalitetssystem som väl täcker de krav som ställs för kompetens, mätmetoder, utrustning och hantering av resultat.

 

Fullvärdigt certifieringsunderlag för myndigheter
Provresultat som täcks av ackrediteringen kan vidare, i samband med organ som är anmäld teknisk tjänst, användas för certifiering och typgodkännande.

 

Vårt motortestcenter är godkänt och registrerat i VCAs ”facility appraisal register”. Detta betyder att vi nu kan utföra bevittnade emissionsprover på tunga dieselmotorer i enlighet med VCAs krav i samband med certifiering (enligt 2005/55 EC). VCA, Vehicle Certification Agency, är en del av Englands motsvarighet till transportstyrelsen och hanterar bland annat typgodkännanden för fordon.

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda