Forskn. & Utveckling
Introduktion
Mekanisk konstruktion
Elektronik-konstruktion
Provning
Tekniska artiklar
Broschyrer
Länkar
Projekt KEPS
Bakgrund
KERS
Superkondensator
Nyheter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Bakgrund

Bakgrund till projekt KEPS

Kinetisk Energilagring i Pappersbaserade Superkondensatorer

Reglerade avgasemissioner kan minskas på ett effektivt sätt med hjälp av modern motorteknik och efterbehandling av avgaserna. Utmaningen är att minska utsläppen av växthusgasen CO2 och att minska beroendet av fossila bränslen. En ansenlig mängd tillförd kinetisk energi går förlorad under retardation i form av friktionsvärme i bromsar. Med KERS (Kinetic Energy Recovery System), som med hjälp av en generator omvandlar fordonets kinetiska energi till elektrisk energi går bromenergin att återvinna. Den elektriska energin lagras i svänghjul, batterier eller superkondensatorer och kan sedan återanvändas för att driva en elmotor vid acceleration. Utmaningen är att lagra den höga effekt som uppstår vid retardation av ett fordon under kort tid. Detta görs i en del motorsportsammanhang redan idag. I övrigt befinner sig KERS utvecklingen i ett tidigt skede och det finns få serietillverkade KERS med hög verkningsgrad.

 

Superkondensatorer är egentligen en ideal energilagringsenhet sett ur rent teknisk synvinkel, men de är dyra och är relativt stora och tunga. Vi adresserar kostnadsproblematiken genom att använda pappersbaserade SC och vi ser också att volym och vikt har stora förutsättningar till att minska med hjälp av nya elektrodmaterial. Vi vill gå från KERS till KEPS (Kinetisk Energilagring i Pappersbaserade Superkondensatorer).

Figuren visar funktionen i ett bromsenergiåtervinningssystem. ESD står för energilagringsenhet.
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda