Produkter
Marin avgasrening
Avgasrening
Introduktion
Avgasrening
Produkter
Marknadskanaler
DNOx®
CCT
CCT Layout
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

CCT

Partikelfilter med aktiv regenerering baserad på katalytisk förbränning

I nuvarande passiva partikelfilter sker sotförbränningen relativt långsamt vilket medför att de inte kan användas i alla applikationer. Med STT Emtecs aktiva filtersystem kan nu användningsområdet utökas.

 

CCT (Catalytic Combustion Technology), utvecklat av STT Emtec, tar dieselbränsle från fordonet och sprutar in det i avgaserna framför katalysatorn. Den exoterma reaktionen ger en ökning av temperaturen i partikelfiltret och en snabb förbränning av sotet som finns i partikelfiltret sker.

 

Systemet kan användas både på fordon som redan har ett passivt dieselpartikelfilter och på fordon där det tidigare inte varit möjligt att använda passiva partikelfilter.

 

Det går att använda systemet på alla slags tunga fordon där passiva filtersystem tidigare, av olika anledningar, inte fungerat tex arbetscykler med låga avgastemperaturer.

 

Med CCT-systemet sker regenerering av filtret så ofta det behövs.

 

 

CCT-systemets kännetecken
Systemet ser till att sotförbränningen i filtret är tillräckligt snabb för att uppnå tillförlitlig drift under normala förhållanden i alla applikationer.

 

CCT systemet kännetecknas av:

 

  • Noggrann transient styrning av insprutad mängd bränsle
  • Optimal fördelning av dieselbränsle

Systemet innehåller delar för bränslefördelning, bränsledosering och munstycke för insprutning och styrs av en elektronsik styrenhet. Den mängd bränsle som krävs vid olika betingelser bestäms av avgasflöde och nödvändig temperaturökning.

 

Allmän funktionsbeskrivning
Värme utvecklas i katalysatorn när bränsle reagerar med syre i avgaserna. Katalysatorn är en effektiv värmeväxlare och värmen som bildas under den första halvminuten tas upp av katalysatorn. När väl katalysatorn är uppvärmd kommer filtertemperaturen att öka och sot börja oxidera.

 

När avgastemperaturen når 600°C (1 110° F) börjar reaktionen mellan sot och syre. Reaktionshastigheten ökar kraftigt med temperaturen och vid 650°C (1 200° F) tar en fullständig regenerering ungefär fem minuter Det innebär att mängden bränsle som sprutas in under en regenerering är liten. Fordonets körcykel och typ av motor bestämmer tiden mellan två regenereringstillfällen. Praktiska erfarenheter visar att bränslestraffet utslaget över en körcykel ligger under en procent.

 

 

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda