Produkter
Marin avgasrening
Avgasrening
Introduktion
Avgasrening
Produkter
Marknadskanaler
DNOx®
DNOx® Layout
CCT
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

DNOx® Layout

DNOx®-systemets uppbyggnad och ingående komponenter

Beskrivning av DNOx® systemet
DNOx® systemet är ett lågtrycksEGR-system, d v s de återförda avgaserna blandas med insugsluften före turbon. De återcirkulerade avgaserna renas från partiklar och kyls. Detta uppnås genom att avgaserna kyls i en EGR-kylare efter det att de passerat genom ett partikelfilter. Figuren nedan visar schematiskt de ingående komponenterna och hur systemet är uppbyggt.

 

 

EGR-ventil
EGR-ventilen reglerar mängden avgaser som återcirkuleras till motorn. Ventilen består av ett trottelhus med två spjäll. Spjällen styrs av en styrenhet, ECU (Electronic Control Unit). Genom att reglera de två spjällen är det möjligt att snabbt och exakt, anpassat för aktuella driftsförhållanden, styra andelen EGR i motorns hela arbetsområde.

 

ECU
Den elektroniska styrenheten arbetar utifrån fastställda parametrar som motsvarar en förutbestämd andel EGR i alla olika kombinationer av varvtal och belastning.

 

Övriga komponenter
Övriga komponenter är: EGR-kylare, avgasmottryckssensor och ett sekundärfilter. EGR-kylarens uppgift är att kyla de återcirkulerade avgaserna. Kylningen medför en minskning av kolmonoxid-, kolväten- och partikelemissioner vid hög EGR-andel. Kylningen anpassas så att inte minskningen av kväveoxidutsläppen påverkas negativt. Efterbehandlingen av avgaserna ger partikelfria avgaser. Mottryckssensorn används för att övervaka systemet. Sekundärfiltret hindrar att motorn blir nedsmutsad av partiklar i det fall som partikelfiltret eller återföringsrören för EGR slutar fungera.

 

 

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda