Produkter
Marin avgasrening
Avgasrening
Introduktion
Avgasrening
Produkter
Marknadskanaler
DNOx®
DNOx® Layout
CCT
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

DNOx®

DNOx® - ett EGR-baserat avgasreningssystem

DNOx® är ett lågtrycksEGR-system där avgaserna renats i ett partikelfilter innan de återcirkuleras för att reducera kväveoxiden (NOx) i avgaserna med 40-50%. Hur stor NOx reduktionen kan bli beror på motorns karaktär och typ av partikelfilter.

 

 

DNOx® minskar de lagstadgade emissionerna:
Kolmonoxid
Kolväten
Partiklar
Kväveoxid
CO
HC
PM
NOx
>90%
>90%
>90%
40-50%


DNOx® passar både OEM** och eftermarknadsinstallationer samt till applikationer som lastbilar, bussar och off-road*** maskiner.

 

 

DNOx® har levererats sedan 1999 till kunder i Europa, Asien och USA. 

 

* EGR - Exhaust Gas Recirculation - Avgasåterföring
** OEM - Original Equipment Manufacturer - Motortillverkare
*** Off-road - Olika typer av fordon och maskiner som inte trafikerar vägarna, traktorer, dieselgeneratorer, lok etc.

 

 

DNOx® systemets kännetecken
DNOx® systemets egenskaper kännetecknas av:

 

  • Tillräcklig EGR-andel vid höga laster och god styrbarhet under transienta betingelser.
  • Små utrymmeskrav.
  • Risk för nedsmutsning av motorns insugsvägar är eliminerad eftersom den återcirkulerade avgasen är partikelfri.
  • Att EGR-kylaren kyls av motorns kylvatten.
  • Att konstruktionen är mekanisk och bygger på beprövad teknik. Det gör att kostnaden kan hållas på en rimlig nivå och att långtidsegenskaperna är goda.
  • Att systemet kan användas oberoende av bränsle.
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda