Produkter
Marin avgasrening
Avgasrening
Introduktion
Avgasrening
EGR
Produkter
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

EGR

EGR - Exhaust Gas Recirculation

Högtrycks EGR-system
Fig. 2
Lågtrycks EGR-system

Fig. 3

 

Ett effektivt sätt att minska utsläppen av kväveoxider från dieselmotorer är att återföra en del av avgaserna (EGR) till motorn.

Det finns två väsentligt skilda typer av EGR på marknaden. Högtrycks EGR innebär att avgaser återcirkulerar mellan två punkter under högt tryck - avgasgrenröret på avgassidan och insugningsröret efter laddluftkylaren på insugssidan. Lågtrycks EGR (Fig. 3) återcirkulerar avgaserna mellan två punkter med lågt tryck - avgassystemets slutrör (nedströms ett partikelfilter) och framför turboladdaren efter luftfiltret.

 

När en del av avgaserna återförs till insugsluften minskar syrehalten samtidigt som värmekapacitiviteten höjs något. Det leder till att förbränningstemperaturen sänks och mindre kvävemonoxid bildas.

 

Sänkningen av syrehalten gör att det finns risk för en ökning av partikelmängden. Därför är det viktigt att kunna styra mängden EGR vid olika motorbelastningar.

 

På grund av tryckförhållandet mellan avgasgrenröret och insugningsröret, är det en utmaning att uppnå tillräckliga EGR-flöden med högtrycks-EGR. Detta innebär att man måste skapa tillräckliga EGR-flöden genom att använda turboladdare med variabel geometri eller andra lösningar.

 

Med ett lågtryckssystem uppnår man de önskade EGR-flödena utan att minska effektiviteten hos turboladdaren. Högtrycks-EGR återcirkulerar ofiltrerade avgaser, vilket föranleder nedsmutsning av själva motorn och förändrar smörjoljans egenskaper. Dess motsats är lågtrycks EGR eftersom den återcirkulerar partikelfria avgaser nedströms ett partikelfilter.

 

 

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda