Glenn Berglund, Marknadschef hos STT Emtec AB går i pension

 

"Efter 25 år hos STT Emtec AB så kommer jag att gå i pension med start i oktober. Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder och mina kollegor under åren på företaget. Min efterträdare kommer att vara Anton Andersson."

 

Vi på STT Emtec AB önskar Glenn stor lycka och framgång i livet som pensionär. 

Modernisering av anrikt fartyg

 

Fartyget Skarpö har bedrivit passagerartrafik i Stockholms skärgård sedan 1965. Utö Rederi som äger fartyget har nu investerat i STT Emtec's SCRmarine för att möta dagens strikta krav och sänka utsläppet av kväveoxider/NOx. Skarpö är det tionde fartyget i Stockholmsområdet som investerat i SCRmarine från STT Emtec.

 

För ytterligare information kontakta Glenn Berglund

STT Emtec fortsätter att investera i motorprovningsanläggningen

 

Under första halvåret 2019 kommer vi att installera ny utrustning för att utöka vår förmåga att simulera höghöjdsförhållanden. Den nuvarande kapaciteten på ca 2 500 meter över havet utökas till mer än 4 000 meter över havet. Investeringen görs för att möta behov av motorkalibrering under dessa förhållanden samt för att möta framtidens emissionskrav.

 

Kontakta Micael Blomquist för mer information.

STT Emtec - med fokus på miljön

STT Emtec bidrar till en renare miljö genom att reducera avgasutsläpp från motorer.

Vi är experter inom emissions och motorteknik som EGR, SCR och partikelfilter.

Vi utvecklar framtida lösningar och system.

 

 
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda