SMM 2014, en av världens största mässor för skeppsbyggare, 9 - 12 sept

SMM är den ledande internationella mässan för sjöfartsindustrin. Vartannat år har företrädare för den marina industrin och experter från hela världen samlas i Hamburg för att visa upp innovativ utveckling och spjutspetsteknik. Möt STT Emtec i Volvo Pentas monter.

 

För ytterligare information kontakta Glenn Berglund

STT Emtec inleder ett forskningsprojekt med Mittuniversitetet för att utveckla superkondensatorer anpassade för bromsenergiåtervinningssystem

I arbetet för att reducera CO2 utsläpp har STT Emtec nu startat ett samarbete med Mittuniversitetet, SCA R&D, Superior Graphite och Nordic Paper för att utveckla och testa pappersbaserade superkondensatorer anpassade för bromsenergiåtervinningssystem på fordon.

Sök

STT Emtec - med fokus på miljön

STT Emtec bidrar till en renare miljö genom att reducera avgasutsläpp från motorer.

Vi är experter inom emissions och motorteknik som EGR, SCR och partikelfilter.

Vi utvecklar framtida lösningar och system.

 

Introduktionsfilm
© STT Emtec AB, Box 100, 851 02 Sundsvall    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Kontorsvägen 9, Sundsvall