STT Emtec fortsätter att investera i motorprovningsanläggningen

 

Under första halvåret 2019 kommer vi att installera ny utrustning för att utöka vår förmåga att simulera höghöjdsförhållanden. Den nuvarande kapaciteten på ca 2 500 meter över havet utökas till mer än 4 000 meter över havet. Investeringen görs för att möta behov av motorkalibrering under dessa förhållanden samt för att möta framtidens emissionskrav.

 

Kontakta Micael Blomquist för mer information.

Möt oss på Nor-Shipping  4 - 7 Juni

 

Nor-Shipping hålls vartannat år i Oslo och är den ledande marina träffpunkten med högkvalitativ utställning för den internationella maritima industrin. STT Emtec AB ställer ut avgasreningssystem för kommande lagkrav i monter E04-05

 

För ytterligare information kontakta Glenn Berglund

Statement of Compliance från DNV-GL

 

För att påvisa funktionen och prestandan i vårt system SCRmarine har STT Emtec ansökt och blivit tilldelat ett Statement of Compliance från DNV-GL. Dokumentet verifierar att vårt system uppfyller och reducerar NOx ner till IMO Tier III nivå. Statement of Compliance (SoC) är inte att förväxlas med ett EIAPP eller ett Typgodkännande.

 

Ladda ner dokumentet här.

 

STT Emtec - med fokus på miljön

STT Emtec bidrar till en renare miljö genom att reducera avgasutsläpp från motorer.

Vi är experter inom emissions och motorteknik som EGR, SCR och partikelfilter.

Vi utvecklar framtida lösningar och system.

 

Introduktionsfilm
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda