Forskn. & Utveckling
Introduktion
Mekanisk konstruktion
Elektronik-konstruktion
Provning
Tekniska artiklar
Broschyrer
Länkar
Projekt KEPS
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Introduktion

Innovativa lösningar för dagens
och framtidens lagkrav och behov

Toppmodern utrustning och välutbildad personal
Vår vision är att vara etablerat som ett ledande kunskapsföretag inom emissionsteknik och motorteknik. Därför har vi målmedvetet investerat i toppmodern utrustning och på att anställa talangfull, välutbildad och erfaren personal.

 

Vi förstärker kontinuerligt våra resurser inom både mekanik- och elektronik-konstruktion, motorprovning, projektstyrning samt prototypframtagning. Detta samtidigt som STT Emtec fortsätter att utveckla ett nära samarbete med flera stora motortillverkare.

 

STT Emtec erbjuder idag ett växande utbud av produkter för prestandaoptimering och avgasrening.

 

Korta ledtider i vår egen prototypverkstad
STT Emtec är en idealisk partner inom motorteknik då möjligheten finns att snabbt producera mindre serier av mekanik- och elektronikkomponenter i den egna prototypverkstaden. Vårt ständigt ökande kunnande inom kemi och ytfysik, tillförd både av egen personal och katalysatorproducenter, förstärker denna roll ytterligare.

Kontinuerlig vidareutveckling av kompetens och produktportfölj
STT Emtecs strategi är att kontinuerligt utveckla kompetensen inom Forskning- och Utvecklingsavdelningen. Det ger oss förmågan att ständigt utveckla nya och innovativa lösningar för att möta såväl dagens som morgondagens krav.

 

Sammantaget ger det STT Emtec en av framträdande position inom både prestandaoptimering och avgasreningsteknik i världen.

 

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda