Om STT Emtec
Miljöpolicy
Verksamhet
Kvalitet
Produktion
Nyhetsarkiv
Bolagsstämma
Styrelse och verkställande direktör
Länkar
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Kvalitet

Ständiga förbättringar resulterar i hög kvalitet

Certifierade enligt ISO 9001:2015
Som leverantör till fordonsindustrin uppfyller STT Emtec de hårda krav som kunderna ställer. STT Emtec certifierades enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 år 1997. Övergången till 9001:2000 genomfördes under våren 2003, samt övergången till 9001:2008 i juni 2010 och även övergången till 9001:2015 år 2018.

Motorlaboratoriet ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Som ytterligare ett led i att erbjuda våra kunder högklassiga produkter och tjänster blev vårt motorlaboratorium ackrediterat enligt den internationellt accepterade laboratoriestandarden för motorlaboratorier (ISO/IEC 17025) i september 2004.

Kontinuerliga förbättringar
Vårt kvalitetsledningssystem är en grundsten i vår ambition att vara en industriell affärspartner till den globala fordonsindustrin. För STT Emtec är fokusering på kunder samt ständig förbättring och utveckling av produkter och service viktiga steg för fortsatt framgång. Samtidigt sker en kontinuerlig utbildning av personal samt utveckling av interna rutiner.

Kvalitetspolicy
STT Emtecs mål är att leverera felfria produkter och tjänster som uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Vår strävan är att ständigt utvecklas för att vara den utvalda leverantören.

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda