Produkter
Marin avgasrening
Introduktion
Marina produkter
Marin SCR
Marin DNOx -370 kW
Marin CCT -370 kW
Partners
Referenser marina system
Emissionskalkylator
Avgasrening
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

• > 90 % PM, HC och CO reduktion

Kan eftermonteras

Inga extra additiv behövs

• Lågt mottryck

CCT® systemet är ett aktivt fullflödesfilter för motorer som använder lågsvavligt bränsle. Svavelhalten måste vara mindre än 50 ppm.

 

Partikelutsläppen elimineras från avgaserna med ett väggflödesfilter. 

Filtret regenereras med katalytisk förbränning.

Regenereringen är helt automatisk och påverkar inte motorns funktion.

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda