Produkter
Marin avgasrening
Introduktion
Marina produkter
Marin SCR
Marin DNOx -370 kW
Marin CCT -370 kW
Partners
Referenser marina system
Emissionskalkylator
Avgasrening
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

35 - 50 % NOx reduktion

> 90 % reduktion av PM, HC och CO

Kan eftermonteras, även till sjöss

Inga extra additiv behövs

DNOx® marin för motorer upp till 500 kW arbetar med EGR i kombination med CCT® active, ett fullflödes aktivt partikelfilter.

 

EGR-systemet arbetar med den patenterade EGR-ventilen som kontrollerar luft-avgasblandningen med stor noggranhet.

Avgaskoncentrationen är optimerad för motorns alla driftslägen.


CCT® active använder motorns bränsle för att kontrollera sotladdningen i partikelfiltret. Svavelhalten måste vara < 50 ppm.

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda