Produkter
Marin avgasrening
Introduktion
Marina produkter
Marin SCR
Marin DNOx -370 kW
Marin CCT -370 kW
Partners
Referenser marina system
Emissionskalkylator
Avgasrening
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Upp till 90 % NOx reduktion

Upp till 40 % PM reduktion med partikel oxidations katalysator (POC) som tillval.
Kan eftermonteras, även till sjöss

Det här systemet reducerar NOx (kväveoxider) genom selektiv katalys med urea. Urea omvandlas till ammoniak i avgasströmmen, vilket i sin tur reducerar NOx på SCR katalysatorns yta.


Tryckluft används för att nå maximal förångning av urea i avgaserna. Detta tillsammans med den flödesoptimerade blandaren minimerar 

risken för igensättning och garanterar högsta prestanda och problemfri drift. Luftflödet som krävs är 25 l/min (NTP) med ett mintryck av 4 bar (absolut). Systemet fungerar med svavelhalter upp till 1000 ppm i bränslet. Med POC, måste svavelhalten vara < 50 ppm.

Upp till 40 % PM reduktion med partikel oxidations katalysator (POC) pos. 14.

Systemkonfigurationer passande olika motorstorlekar.

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda