Produkter
Marin avgasrening
Introduktion
Marina produkter
Marin SCR
Marin DNOx -370 kW
Marin CCT -370 kW
Partners
Referenser marina system
Emissionskalkylator
Avgasrening
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Våra system för marin avgasrening

 Prova vår Emissionskalkylator för att se vad våra

 produkter kan göra för din motor.

 

Marint SCR system
Efterbehandlingssystem för reduktion av kväveoxider (NOx). Systemet arbetar med selektiv katalytisk reduktion med hjälp av urea.  
Marin DNOx® för motorer upp till ~370 kW
Vårt DNOx® system för marina motorer kan eftermonteras eller installeras redan hos fordonstillverkaren. Systemet ger 35-50% reduktion av kväveoxider (NOx). >90 reduktion av PM, HC och CO.
Marin CCT® system för motorer upp till ~370 kW
Aktivt partikelfiltersystem för reduktion av partiklar, kolväten och koloxid. Partikelfilter av fullflödestyp, aktiv regenerering med katalytisk förbränning.
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda