Om STT Emtec
Miljöpolicy
Verksamhet
Nyhetsarkiv
Bolagsstämma
Styrelse och verkställande direktör
Länkar
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Miljöpolicy

STT Emtecs miljöpolicy

STT Emtec AB tar ansvar för den påverkan som företaget har på miljön.

 

Vår viktigaste insats inom miljöområdet är att upprätthålla en marknadsdriven produktutveckling som bidrar till att förbättra den lokala och globala miljön.

 

Därtill skall vi utifrån fastställda lagar och kundkrav samt våra egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 

  1. Att i all vår verksamhet, Forskning & Utveckling, Produktion, Administration, Inköp och Försäljning ständigt höja kvalitetsnivån med samtidig fokusering på minskad miljöbelastning.

  2. Att minska vår egen resursförbrukning, säkerställa en säker kemikaliehantering, vara aktiva vid val av transportlösning och i övrigt ständigt minska våra utsläpp till luft och vatten.

  3. Kommunicera våra ambitioner och krav inom miljöområdet till kunder och leverantörer för att bidra till affärsmässigt framgångsrika miljöåtgärder även i vår omgivning.

  4. Ett eget miljöarbete under utveckling och granskning för fortlöpande förbättringar.

 


 

Certifiering

 

STT Emtec är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda