Genombrott i USA

2005-04-26

Kalifornien har ett av de hårdaste miljökraven i Nordamerika och övriga världen när det gäller avgasrening för olika fordon. Den kaliforniska miljömyndigheten CARB, California Air Resource Board, har nu godkänt ett avgasreningssystem där STT Emtecs DNOx-system är en av de två huvudkomponenterna.

Det system som godkänts har av STT Emtecs samarbetspartner, filtertillverkaren Johnson Matthey, givits namnet EGRT. EGRT består av två komponenter - ett av Johson Matthey utvecklat partikelfilter och STT Emtecs egenutvecklade avgasreningssystem, DNOx.

DNOx-systemet, som bl a bygger på en elektroniskt styrd återföring av avgaser till motorns förbränningsrum, kan effektivt reducera de farliga utsläppen av kväveoxid med drygt 40 %. Tillsammans med ett av JM utvecklat dieselpartikel-filter, reduceras även kolväten, kolmonoxid och partiklar med över 90 %. Detta utan att motorns verkningsgrad eller bränsleförbrukning påverkas nämnvärt.

CARB gör ingående utvärderingar samt godkänner utrustning för miljöförbättring. Långtgående krav ställs på såväl tillverkare som användare av miljöförbättrande utrustning och gränsvärdena är mycket restriktiva. Den amerikanska federala myndigheten för miljöfrågor är EPA, Environmental Protection Agency, vars beslut gäller över hela USA. EPA har redan tidigare meddelat att godkännande av CARB kommer att accepteras som ett godkännande även av EPA.

En nöjd VD för STT Emtec, Lennart Kallioniemi säger i en kommentar: - Vi, och vår samarbetspartner Johnson Matthey, har varit säkra på ett CARB-godkännande. Godkännandet öppnar en betydande marknad när det gäller avgasrening på medeltunga och tunga dieselfordon. Systemet, som kallas EGRT, har den flexibiliteten att det kan monteras såväl vid nytillverkning som eftermonteras på fordon redan i bruk.

STT Emtec har redan levererat över 2500 enheter av avgasreningssystemet DNOx till beställare i Asien, USA och Europa. Största volymerna har gått till beställare i USA, framför allt till städer i mellanvästern som tex Dallas och Houston. Dessa utrustningar finns idag på bl a stadsbussar och renhållningsfordon. Leveranserna har skett sedan beställarna erhållit dispenser i avvaktan på det nu positiva beskedet från CARB/EPA.

-Många kunder, inte minst i USA, har valt att avvakta ett formellt godkännande från CARB vars krav har blivit normgivande även långt utanför USAs gränser. Vi vet att flertalet kunder planerar för åtgärder avseende avgasrening av sina fordon, fortsätter Lennart Kallioniemi, som också räknar med att en mycket intensiv period väntar företaget. För frågor kontakta VD Lennart Kallioniemi, 060-64 10 42 eller 070 8485 430, Chef affärsområde emissionssystem Glenn Berglund 060-64 10 41 eller 070-580 68 80 eller informationsansvarig Ankie Sondell 060-64 10 46 eller 070-663 78 95

Kort om STT Emtec STT
Emtec är ett svenskt innovationsföretag med närmare tjugofem års erfarenhet från motorbranschen. Med tiden har verksamheten fokuserats på avgasrenande- och prestandahöjande system. Kunder återfinns idag i Europa, Asien, Australien och i Syd- och Nordamerika.

www.sttemtec.com

Kort om Johnson Matthey Johnson
Matthey har ett affärsområde som är världens största leverantörer av katalysatorer till fordonsindustrin. De har levererat katalytiska avgasreningssystem för världens lätta och tunga dieselmotorer i över trettio år. Moderbolaget Johnson Matthey är noterat på Londonbörsen.

www.jmcatalysts.com
Tillbaka
Pressmeddelanden
2011-12-06
Pappersbruk utrustar ytterligare maskiner med avgasrering.
M-reals pappersbruk i Husum har valt att utrusta sina fem nyinköpta terminaltraktorer med avgasrening från STT Emtec AB.
2011-01-28
Ny verkställande direktör
STT Emtec får ny verkställande direktör fr.o.m. 28 januari 2011
2011-01-13
Oslo Havnevesen förbättrar miljön
STT Emtec bidrar till en bättre miljö i Oslo hamn
2009-12-17
STT Emtec levererar system för avgasrening till husbilar i Tyskland
STT Emtec AB har tecknat avtal med det tyska företaget TWINTEC Technologies GmbH, för leverans av nyckelkomponenter till aktiva partikelfilter.
2008-12-19
Ny verkställande direktör
Ny verkställande direktör för STT Emtec från 1 den januari 2009
2008-12-09
STT Emtec och AS Nymo lanserar EGR-teknologi som ger norsk sjöfart lägre kväveoxidutsläpp (NOx).
Marin DNOx bidrar till att norska fartyg får kraftigt reducerat NOx-utsläpp
2008-02-14
STT Emtec levererar ny teknik till Ryssland och Brasilien
STT Emtec har fått order på nyutvecklade effektsystem med Common-Rail teknik från Ryssland och Brasilien på tillsammans ca: 4 miljoner kronor
2008-01-10
Första ordern avseende avgasrening till Japan
STT Emtec erhåller första ordern avseende avgasrening till Maruma Technica i Japan.
2008-01-09
Vice verkställande direktör
Micael Blomquist har utsetts till vice verkställande direktör
2007-06-16
Genombrott för nytt svenskt avgasreningssystem - STT Emtec i mångmiljonaffär med Sydkorea
Sundsvallsföretaget STT Emtec har fått en order värd 36 miljoner kronor från en fordonstillverkare av bussar och lastbilar i Sydkorea. Ordern avser bolagets helt nya egenutvecklade system för avgasreningsteknik. Enligt bolaget finns stora möjligheter till förlängning av samarbetet och ett totalt ordervärde på närmare 300 miljoner kronor.
2005-10-27
Ny VD på STT Emtec
Anders Björk blir ny VD på STT Emtec från 1 januari 2006.
2005-04-26
Genombrott i USA
Kalifornien har ett av de hårdaste miljökraven i Nordamerika och övriga världen när det gäller avgasrening för olika fordon. Den kaliforniska miljömyndigheten CARB, California Air Resource Board, har nu godkänt ett avgasreningssystem där STT Emtecs DNOx-system är en av de två huvudkomponenterna.
2005-04-15
Landstingets miljöpris till STT Emtec AB
Västernorrlands Läns Landsting delar vartannat år ut ett miljöpris. Miljöpriset 2005 tilldelas STT Emtec AB för sitt arbete med högteknologiskt kunnande, teknikutveckling i miljöns tjänst, en god folkhälsa och regional tillväxt. Nedan följer juryns motivering.
2004-11-01
Ackreditering väntas ge STT Emtec nya uppdrag inom motorprovning
Sundsvallsföretaget STT Emtecs motorlaboratorium har ackrediterats enligt den högre kvalitetsstandarden ISO 17025. Att motorlaboratoriet, som är kärnan i företagets forsknings- & utvecklingsverksamhet, håller denna höga standard har alltså bekräftats av den statliga myndigheten Swedac, -Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
2004-10-25
Nytt tekniskt framsteg för avgasrening - Aktivt filter breddar marknaden
Sundsvallsföretaget STT Emtec tar ytterligare ett steg framåt när det gäller avgasrening för tunga och medeltunga dieselmotorer. Detta sedan företaget utvecklat ett system som löser problemet med sotpartiklar genom att de bränns bort. Systemet bygger på katalytisk förbränning där fordonets eget bränsle används.
2003-10-10
Framgångar i USA för STT Emtecs DNOx system
Texas väljer att rena bussar med svensk teknik
2002-12-02
GIK Turboteknik övertar STT Emtec´s turborenoveringar
GIK Turboteknik övertar STT Emtec´s turborenoveringar STT Emtec, före detta STT Svensk Turbo Teknik AB, har under drygt 20 års tid bedrivit turborenoveringsverksamhet, vilket bl a resulterat i ett stort förtroende bland kunder, såväl i Sverige som utomlands.
2002-09-11
STT Emtec fortsätter sin expansion
STT Emtec anställer teknologie doktor Alex Gorel som chef.
2002-09-09
Mångmiljonaffär klar. Största ordern hittills.
STT Emtec i Sundsvall, som bl a arbetar med effekthöjande system till vissa utvalda bilmodeller, har fått sin största order hittills.
2002-02-04
Nytt genombrott för STT Emtec´s avgasreningsteknik
STT Emtec är nu på väg att få ytterligare ett genombrott med sin avgasreningsteknik för tunga dieselmotorer. Detta sedan företaget blivit involverat i ett stort Nordamerikanskt forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet, som leds av amerikansk industri tillsammans med ett flertal berörda myndigheter, har som mål att finna rätt teknik att minska farliga ämnen i dieselmotorns avgaser.
2001-07-04
London citys bussar renas med svensk teknik
Svensk teknologi kommer nu att användas för att rena avgaserna från Londons många bussar. Det är Sundsvallsföretaget STT Emtec som tillsammans med sin samarbetspartner amerikanska filtertillverkaren Engelhard Corporation fått uppdraget att börja installera avgasreningssystem i ett antal av Londons 6.000 bussar.
2001-05-14
STT Emtec gör storsatsning
I Njurunda, söder om Sundsvall, finns nu norra Europas modernaste oberoende centrum för motortester. Det är STT Emtec som investerat 20 miljoner kronor i en betydande ökning av kapaciteten i sin anläggning för motorprovning, fokuserad på analys och utveckling av förbränningsmotorer.
2001-01-01
Kalifornientest öppnar jättemarknad för STT:s emissionsteknik
Sundsvallsföretaget STT:s teknik för minskning av kväveoxider i dieselavgaser får nu sitt elddop - i Kalifornien. Kalifornien är känt som det område i världen, vilket redan idag har de hårdaste kraven på avgasrening och som aviserar ännu hårdare krav i ny lagstiftning.
2000-09-22
STT Holding - börskandidat som löser dieselns miljöproblem
Miljöproblemen med diesel är i högsta grad aktuella i dessa dagar. Från politiskt håll markeras att höjda dieselskatter ska leda till minskad dieselanvändning och därmed minskade miljöproblem. Företagsgruppen STT Holding AB i Sundsvall har gjort tekniska genombrott som bland annat gör det möjligt att åstadkomma en betydande minsk-ning av farliga utsläpp från tunga dieselfordon. Företaget siktar nu på börsintroduktion, och några av de stora entreprenörerna i svenskt näringsliv har beslutat att gå in i företaget.
Fler pressmeddelanden
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda