STT Emtec och AS Nymo lanserar EGR-teknologi som ger norsk sjöfart lägre kväveoxidutsläpp (NOx).

2008-12-09

Marin DNOx bidrar till att norska fartyg får kraftigt reducerat NOx-utsläpp

STT Emtec AB och AS Nymo lanserar Marin DNOx, ett nytt EGR-system för NOx-reduktion, speciellt utvecklat för små och medelstora fartyg i sjöfart och offshoreverksamhet. STT Emtec är en ledande leverantör av avgasreducerande system, inkluderande EGR-system för fordonsindustrin. AS Nymo äger två moderna varv i Grimstad och Eydehavn och erbjuder en mängd tjänster inom offshore- och fartygssektorn.

 

I enlighet med avtal mellan de båda bolagen skall STT Emtec utveckla och tillverka Marin DNOx vid sin anläggning i Sverige, medan AS Nymo skall ansvara för distribution, installation och marknadsföring av Marin DNOx till offshore- och fartygsmarknaden i hela Norge.

 

Anders Björk, VD för STT Emtec säger: ”STT Emtec har lång erfarenhet av att leverera NOx-reducerande system till fordonsindustrin över hela världen. Lanseringen av Marin DNOx bygger på vår kunskap om kväveoxidreducerande teknologier, men systemet är skräddarsytt för de speciella kraven ombord på trålare, kust- och offshorefartyg. Marin DNOx är resultatet av flera års forskning och utveckling och det ger fartygsägarna en kostnadseffektiv lösning på kravet att reducera kväveoxid.”

 

NOx-fonden, som etablerades i Norge år 2007 har inneburit en stadigt ökad efterfrågan på NOx-reducerande åtgärder för stationära och marina applikationer. Marin DNOx möjliggör för ägarna, att kraftigt reducera sina NOx-emissioner samt att förbättra sin miljösatsning och inte minst att minska NOx-avgiften.

 

EGR är en välkänd och kostnadseffektiv metod för att minska NOx-utsläppen från dieselmotorer inom bilindustrin. Genom att återföra en del av avgaserna tillbaka till luftintaget i motorn kan kväveoxidutsläppen minskas upp till 50%. STT Emtec och Nymo har tillsammans vidareutvecklat denna teknologi och anpassat den till marina applikationer.

 

Marin DNOx är ett kostnadseffektivt alternativ till existerande teknologier inom sjöfartsnäringen, t.ex. SCR och motoruppgraderingar. Detta gäller speciellt för befintliga fartyg där utrymmet i maskinrummet är begränsat.

 

Beroende på vissa tekniska förutsättningar är systemet tillgängligt för montering var som helst i Norge. Nymo ansvarar för all installation och samrådet med ägarna avseende projektplaneringen.

 

Rolf Urfjell, VD för AS Nymo säger: ”Som en ledande leverantör till fartygsägare, från service och reparationer till produktinstallationer och ombyggnad, har vi idag en ökad efterfrågan på kostnadseffektiva NOx-teknologier som är lätta att installera. Marin DNOx tillmötesgår dessa krav. Vi är mycket nöjda med att samarbetet med STT Emtec möjliggör att vi kan erbjuda en robust och väl beprövad teknik för NOx-reduktion, som dessutom är mycket fördelaktig för fartygsägarna i Norge.”

 

Utveckling och fältprov pågår och systemet kommer att bli produktionssatt på den norska marknaden i början av 2009.

 


För ytterligare information kontakta:

 

Nils Myers, STT Emtec AB
Tel. +46 70 968 97 99
nils.myers@sttemtec.com

 

Tommy Jakobsen, AS Nymo
Tel, +47 9097 1350
tommy.jakobsen@jjuc.no

Tillbaka
Pressmeddelanden
2011-12-06
Pappersbruk utrustar ytterligare maskiner med avgasrering.
M-reals pappersbruk i Husum har valt att utrusta sina fem nyinköpta terminaltraktorer med avgasrening från STT Emtec AB.
2011-01-28
Ny verkställande direktör
STT Emtec får ny verkställande direktör fr.o.m. 28 januari 2011
2011-01-13
Oslo Havnevesen förbättrar miljön
STT Emtec bidrar till en bättre miljö i Oslo hamn
2009-12-17
STT Emtec levererar system för avgasrening till husbilar i Tyskland
STT Emtec AB har tecknat avtal med det tyska företaget TWINTEC Technologies GmbH, för leverans av nyckelkomponenter till aktiva partikelfilter.
2008-12-19
Ny verkställande direktör
Ny verkställande direktör för STT Emtec från 1 den januari 2009
2008-12-09
STT Emtec och AS Nymo lanserar EGR-teknologi som ger norsk sjöfart lägre kväveoxidutsläpp (NOx).
Marin DNOx bidrar till att norska fartyg får kraftigt reducerat NOx-utsläpp
2008-02-14
STT Emtec levererar ny teknik till Ryssland och Brasilien
STT Emtec har fått order på nyutvecklade effektsystem med Common-Rail teknik från Ryssland och Brasilien på tillsammans ca: 4 miljoner kronor
2008-01-10
Första ordern avseende avgasrening till Japan
STT Emtec erhåller första ordern avseende avgasrening till Maruma Technica i Japan.
2008-01-09
Vice verkställande direktör
Micael Blomquist har utsetts till vice verkställande direktör
2007-06-16
Genombrott för nytt svenskt avgasreningssystem - STT Emtec i mångmiljonaffär med Sydkorea
Sundsvallsföretaget STT Emtec har fått en order värd 36 miljoner kronor från en fordonstillverkare av bussar och lastbilar i Sydkorea. Ordern avser bolagets helt nya egenutvecklade system för avgasreningsteknik. Enligt bolaget finns stora möjligheter till förlängning av samarbetet och ett totalt ordervärde på närmare 300 miljoner kronor.
2005-10-27
Ny VD på STT Emtec
Anders Björk blir ny VD på STT Emtec från 1 januari 2006.
2005-04-26
Genombrott i USA
Kalifornien har ett av de hårdaste miljökraven i Nordamerika och övriga världen när det gäller avgasrening för olika fordon. Den kaliforniska miljömyndigheten CARB, California Air Resource Board, har nu godkänt ett avgasreningssystem där STT Emtecs DNOx-system är en av de två huvudkomponenterna.
2005-04-15
Landstingets miljöpris till STT Emtec AB
Västernorrlands Läns Landsting delar vartannat år ut ett miljöpris. Miljöpriset 2005 tilldelas STT Emtec AB för sitt arbete med högteknologiskt kunnande, teknikutveckling i miljöns tjänst, en god folkhälsa och regional tillväxt. Nedan följer juryns motivering.
2004-11-01
Ackreditering väntas ge STT Emtec nya uppdrag inom motorprovning
Sundsvallsföretaget STT Emtecs motorlaboratorium har ackrediterats enligt den högre kvalitetsstandarden ISO 17025. Att motorlaboratoriet, som är kärnan i företagets forsknings- & utvecklingsverksamhet, håller denna höga standard har alltså bekräftats av den statliga myndigheten Swedac, -Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
2004-10-25
Nytt tekniskt framsteg för avgasrening - Aktivt filter breddar marknaden
Sundsvallsföretaget STT Emtec tar ytterligare ett steg framåt när det gäller avgasrening för tunga och medeltunga dieselmotorer. Detta sedan företaget utvecklat ett system som löser problemet med sotpartiklar genom att de bränns bort. Systemet bygger på katalytisk förbränning där fordonets eget bränsle används.
2003-10-10
Framgångar i USA för STT Emtecs DNOx system
Texas väljer att rena bussar med svensk teknik
2002-12-02
GIK Turboteknik övertar STT Emtec´s turborenoveringar
GIK Turboteknik övertar STT Emtec´s turborenoveringar STT Emtec, före detta STT Svensk Turbo Teknik AB, har under drygt 20 års tid bedrivit turborenoveringsverksamhet, vilket bl a resulterat i ett stort förtroende bland kunder, såväl i Sverige som utomlands.
2002-09-11
STT Emtec fortsätter sin expansion
STT Emtec anställer teknologie doktor Alex Gorel som chef.
2002-09-09
Mångmiljonaffär klar. Största ordern hittills.
STT Emtec i Sundsvall, som bl a arbetar med effekthöjande system till vissa utvalda bilmodeller, har fått sin största order hittills.
2002-02-04
Nytt genombrott för STT Emtec´s avgasreningsteknik
STT Emtec är nu på väg att få ytterligare ett genombrott med sin avgasreningsteknik för tunga dieselmotorer. Detta sedan företaget blivit involverat i ett stort Nordamerikanskt forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet, som leds av amerikansk industri tillsammans med ett flertal berörda myndigheter, har som mål att finna rätt teknik att minska farliga ämnen i dieselmotorns avgaser.
2001-07-04
London citys bussar renas med svensk teknik
Svensk teknologi kommer nu att användas för att rena avgaserna från Londons många bussar. Det är Sundsvallsföretaget STT Emtec som tillsammans med sin samarbetspartner amerikanska filtertillverkaren Engelhard Corporation fått uppdraget att börja installera avgasreningssystem i ett antal av Londons 6.000 bussar.
2001-05-14
STT Emtec gör storsatsning
I Njurunda, söder om Sundsvall, finns nu norra Europas modernaste oberoende centrum för motortester. Det är STT Emtec som investerat 20 miljoner kronor i en betydande ökning av kapaciteten i sin anläggning för motorprovning, fokuserad på analys och utveckling av förbränningsmotorer.
2001-01-01
Kalifornientest öppnar jättemarknad för STT:s emissionsteknik
Sundsvallsföretaget STT:s teknik för minskning av kväveoxider i dieselavgaser får nu sitt elddop - i Kalifornien. Kalifornien är känt som det område i världen, vilket redan idag har de hårdaste kraven på avgasrening och som aviserar ännu hårdare krav i ny lagstiftning.
2000-09-22
STT Holding - börskandidat som löser dieselns miljöproblem
Miljöproblemen med diesel är i högsta grad aktuella i dessa dagar. Från politiskt håll markeras att höjda dieselskatter ska leda till minskad dieselanvändning och därmed minskade miljöproblem. Företagsgruppen STT Holding AB i Sundsvall har gjort tekniska genombrott som bland annat gör det möjligt att åstadkomma en betydande minsk-ning av farliga utsläpp från tunga dieselfordon. Företaget siktar nu på börsintroduktion, och några av de stora entreprenörerna i svenskt näringsliv har beslutat att gå in i företaget.
Fler pressmeddelanden
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda