STT Holding - börskandidat som löser dieselns miljöproblem

2000-09-22

Miljöproblemen med diesel är i högsta grad aktuella i dessa dagar. Från politiskt håll markeras att höjda dieselskatter ska leda till minskad dieselanvändning och därmed minskade miljöproblem. Företagsgruppen STT Holding AB i Sundsvall har gjort tekniska genombrott som bland annat gör det möjligt att åstadkomma en betydande minsk-ning av farliga utsläpp från tunga dieselfordon. Företaget siktar nu på börsintroduktion, och några av de stora entreprenörerna i svenskt näringsliv har beslutat att gå in i företaget.

Ny VD och delägare i STT blir Lennart Kallioniemi med lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk industri, till exempel Bulten, Uddeholm Tooling och Fundia. Lennart Kallioniemi kommer närmast från befattningen som chef för en av de större divisionerna inom Autoliv, Textilprodukter.

Nytillträdd styrelseordförande är Gunnar Bark - mannen som byggt upp bilsäkerhets-företaget Autoliv till en världskoncern. Gunnar Bark, som idag bara arbetar en tredje-del av sin tid i Autoliv, går också in som delägare i STT.

I en gemensam kommentar säger tillträdande VD Lennart Kallioniemi och nye styrelse-ordföranden Gunnar Bark:
- Vi ser en stor potential i STT. Inte minst de senaste dagarnas debatt visar att det är nödvändigt att finna en lösning på dieselns miljöproblem. STT har tekniken som kan lösa problemet. Några konkurrerande produkter finns egentligen inte idag, och marknaden för STT:s emissionsteknik är i det närmaste obegränsad. STT är för närvarande ett av de mest spännande före-tagen inom denna nisch av motor-branschen. Att vara med och lotsa detta företag till börsen ska bli ett nöje!

STT har utvecklat och patentsökt en teknologi som drastiskt minskar utsläp-pen från dieselmotorer - DNOx™. Till exempel kan man åstadkomma reduktion av 50 procent av kväveoxiderna och 90 procent av fasta partiklar utan att motoreffekt går förlorad. Systemet kan appliceras både vid nyproduktion av motorer och på eftermarknad.

STT Holding med dotterbolag är redan välkänt i motorbranschen. Grundaren, Ingemar Eriksson, har från sin plattform i tävlingsverksamhet utvecklat effekthöjande system för såväl diesel- som bensinmotorer. Kundlistan är lång och namnkunnig med namn som Toyota, Mazda, Ssang-Yong och Volvo.

Verksamheten inom STT har breddats mot alltmer avancerade system. För när-varande utvecklar företaget sitt kanske mest spännande produktområde - system för reduktion av utsläpp av farliga avgaser från förbränningsmotorer, inledningsvis dieselmotorer.

Det steg som nu tas betyder ur marknadssynpunkt oerhört mycket för STT, säger Ingemar Eriksson, som bland annat fortsätter som styrelseledamot i företaget och som förblir huvudägare. Med STT:s nyutvecklade produkter för att minska kväveoxidutsläpp klarar motorerna både nuvarande och aviserade krav från miljömyndig-heterna. I takt med att miljökraven skärps kommer STT:s lösningar att bli än mer attraktiva.

STT är ett starkt expanderande bolag vars kärnverksamhet är analyser och utveckling av motorsystem d.v.s. optimeringssystem avseende prestanda, utsläpp och förbrukning för förbränningsmotorer och i första hand dieselmotorer. Under årens lopp har STT uppnått en marknadsposition med breda kontakter inom den internationella motor- och fordonsindustrin. Företaget är på väg mot en ny spännande fas som innebär att man inom området emissionssystem har utvecklat ett system (DNOx), för minskning av samtliga lagstadgade emissioner från dieselmotorer. Systemet kan appliceras både på nya och begagnade fordon. STT har drygt 20 anställda och beräknas omsätta 50 miljoner under 2000/2001. Verksamheten är för närvarande lokaliserad på två platser i Sundsvallsområdet.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Kallioniemi STT Tel 060-64 10 40 0708-48 54 30
Ingemar Eriksson 070-577 84 01

Tillbaka
Pressmeddelanden
2011-12-06
Pappersbruk utrustar ytterligare maskiner med avgasrering.
M-reals pappersbruk i Husum har valt att utrusta sina fem nyinköpta terminaltraktorer med avgasrening från STT Emtec AB.
2011-01-28
Ny verkställande direktör
STT Emtec får ny verkställande direktör fr.o.m. 28 januari 2011
2011-01-13
Oslo Havnevesen förbättrar miljön
STT Emtec bidrar till en bättre miljö i Oslo hamn
2009-12-17
STT Emtec levererar system för avgasrening till husbilar i Tyskland
STT Emtec AB har tecknat avtal med det tyska företaget TWINTEC Technologies GmbH, för leverans av nyckelkomponenter till aktiva partikelfilter.
2008-12-19
Ny verkställande direktör
Ny verkställande direktör för STT Emtec från 1 den januari 2009
2008-12-09
STT Emtec och AS Nymo lanserar EGR-teknologi som ger norsk sjöfart lägre kväveoxidutsläpp (NOx).
Marin DNOx bidrar till att norska fartyg får kraftigt reducerat NOx-utsläpp
2008-02-14
STT Emtec levererar ny teknik till Ryssland och Brasilien
STT Emtec har fått order på nyutvecklade effektsystem med Common-Rail teknik från Ryssland och Brasilien på tillsammans ca: 4 miljoner kronor
2008-01-10
Första ordern avseende avgasrening till Japan
STT Emtec erhåller första ordern avseende avgasrening till Maruma Technica i Japan.
2008-01-09
Vice verkställande direktör
Micael Blomquist har utsetts till vice verkställande direktör
2007-06-16
Genombrott för nytt svenskt avgasreningssystem - STT Emtec i mångmiljonaffär med Sydkorea
Sundsvallsföretaget STT Emtec har fått en order värd 36 miljoner kronor från en fordonstillverkare av bussar och lastbilar i Sydkorea. Ordern avser bolagets helt nya egenutvecklade system för avgasreningsteknik. Enligt bolaget finns stora möjligheter till förlängning av samarbetet och ett totalt ordervärde på närmare 300 miljoner kronor.
2005-10-27
Ny VD på STT Emtec
Anders Björk blir ny VD på STT Emtec från 1 januari 2006.
2005-04-26
Genombrott i USA
Kalifornien har ett av de hårdaste miljökraven i Nordamerika och övriga världen när det gäller avgasrening för olika fordon. Den kaliforniska miljömyndigheten CARB, California Air Resource Board, har nu godkänt ett avgasreningssystem där STT Emtecs DNOx-system är en av de två huvudkomponenterna.
2005-04-15
Landstingets miljöpris till STT Emtec AB
Västernorrlands Läns Landsting delar vartannat år ut ett miljöpris. Miljöpriset 2005 tilldelas STT Emtec AB för sitt arbete med högteknologiskt kunnande, teknikutveckling i miljöns tjänst, en god folkhälsa och regional tillväxt. Nedan följer juryns motivering.
2004-11-01
Ackreditering väntas ge STT Emtec nya uppdrag inom motorprovning
Sundsvallsföretaget STT Emtecs motorlaboratorium har ackrediterats enligt den högre kvalitetsstandarden ISO 17025. Att motorlaboratoriet, som är kärnan i företagets forsknings- & utvecklingsverksamhet, håller denna höga standard har alltså bekräftats av den statliga myndigheten Swedac, -Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
2004-10-25
Nytt tekniskt framsteg för avgasrening - Aktivt filter breddar marknaden
Sundsvallsföretaget STT Emtec tar ytterligare ett steg framåt när det gäller avgasrening för tunga och medeltunga dieselmotorer. Detta sedan företaget utvecklat ett system som löser problemet med sotpartiklar genom att de bränns bort. Systemet bygger på katalytisk förbränning där fordonets eget bränsle används.
2003-10-10
Framgångar i USA för STT Emtecs DNOx system
Texas väljer att rena bussar med svensk teknik
2002-12-02
GIK Turboteknik övertar STT Emtec´s turborenoveringar
GIK Turboteknik övertar STT Emtec´s turborenoveringar STT Emtec, före detta STT Svensk Turbo Teknik AB, har under drygt 20 års tid bedrivit turborenoveringsverksamhet, vilket bl a resulterat i ett stort förtroende bland kunder, såväl i Sverige som utomlands.
2002-09-11
STT Emtec fortsätter sin expansion
STT Emtec anställer teknologie doktor Alex Gorel som chef.
2002-09-09
Mångmiljonaffär klar. Största ordern hittills.
STT Emtec i Sundsvall, som bl a arbetar med effekthöjande system till vissa utvalda bilmodeller, har fått sin största order hittills.
2002-02-04
Nytt genombrott för STT Emtec´s avgasreningsteknik
STT Emtec är nu på väg att få ytterligare ett genombrott med sin avgasreningsteknik för tunga dieselmotorer. Detta sedan företaget blivit involverat i ett stort Nordamerikanskt forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet, som leds av amerikansk industri tillsammans med ett flertal berörda myndigheter, har som mål att finna rätt teknik att minska farliga ämnen i dieselmotorns avgaser.
2001-07-04
London citys bussar renas med svensk teknik
Svensk teknologi kommer nu att användas för att rena avgaserna från Londons många bussar. Det är Sundsvallsföretaget STT Emtec som tillsammans med sin samarbetspartner amerikanska filtertillverkaren Engelhard Corporation fått uppdraget att börja installera avgasreningssystem i ett antal av Londons 6.000 bussar.
2001-05-14
STT Emtec gör storsatsning
I Njurunda, söder om Sundsvall, finns nu norra Europas modernaste oberoende centrum för motortester. Det är STT Emtec som investerat 20 miljoner kronor i en betydande ökning av kapaciteten i sin anläggning för motorprovning, fokuserad på analys och utveckling av förbränningsmotorer.
2001-01-01
Kalifornientest öppnar jättemarknad för STT:s emissionsteknik
Sundsvallsföretaget STT:s teknik för minskning av kväveoxider i dieselavgaser får nu sitt elddop - i Kalifornien. Kalifornien är känt som det område i världen, vilket redan idag har de hårdaste kraven på avgasrening och som aviserar ännu hårdare krav i ny lagstiftning.
2000-09-22
STT Holding - börskandidat som löser dieselns miljöproblem
Miljöproblemen med diesel är i högsta grad aktuella i dessa dagar. Från politiskt håll markeras att höjda dieselskatter ska leda till minskad dieselanvändning och därmed minskade miljöproblem. Företagsgruppen STT Holding AB i Sundsvall har gjort tekniska genombrott som bland annat gör det möjligt att åstadkomma en betydande minsk-ning av farliga utsläpp från tunga dieselfordon. Företaget siktar nu på börsintroduktion, och några av de stora entreprenörerna i svenskt näringsliv har beslutat att gå in i företaget.
Fler pressmeddelanden
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda