Forskn. & Utveckling
Introduktion
Mekanisk konstruktion
Elektronik-konstruktion
Provning
Tekniska artiklar
Broschyrer
Länkar
Projekt KEPS
Bakgrund
KERS
Superkondensator
Nyheter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Projekt KEPS

STT Emtec inleder ett forskningsprojekt med Mittuniversitetet för att utveckla superkondensatorer anpassade för bromsenergiåtervinningssystem

Projektet

I arbetet för att reducera CO2 utsläpp startade STT Emtec 2013 ett samarbete med Mittuniversitetet, SCA R&D, Superior Graphite och Nordic Paper för att utveckla och testa pappersbaserade superkondensatorer anpassade för bromsenergiåtervinningssystem på fordon.
Projektet heter KEPS (Kinetisk Energilagring i Pappersbaserade Superkondensatorer) och är huvudsakligen finansierat av Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västernorrland. KEPS är ett forskningsprojekt inom ramen för nanoteknologi, pappersteknologi samt elektronik och kommer att pågå till 2016.
STT Emtec har många års erfarenhet av avgasrening och nu breddas fokus till att minska CO2 och att öka energieffektiviteten, genom att använda högeffektiv och hållbara elektriska energilagrare med hög effekttäthet och potentiell låg tillverkningskostnad.

 

Mer information om projektet finner du under flikarna: Bakgrund, KERS, SC och Nyheter

 

Kontakt:
Nicklas Blomquist


Doktorand – Supercapacitors for KERS-application


 

 

Figuren visar utrustning som används vid framställande av elektrodmaterial samt en elektronmikroskopsbild på elektrodmaterialet.
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda