EGR och sotförbränningen i ett partikelfilter

2002-06-04


Lågtryckssystem för återföring av avgaser (EGR) ger tillsammans med dieselpartikelfilter (DPF) minskade utsläpp av kväveoxider (NO) från tunga dieselmotorer. Ofta leder användningen av EGR till en ökning av sotmängden från motorn.

Inverkan av lågtrycks-EGR på två olika typer av partikelfilter har undersökts. Det ena filtret bestod av en katalysator och ett partikelfilter medan det andra filtret bestod av enbart ett filter som var belagt med ett katalytiskt material. Målet var att öka förståelsen kring sotförbränning och att utveckla EGR-strategier för tillförlitlig filterregenerering.

Bildningen av NO2 och reaktionen mellan NO2 och sot i filtret som funktion av temperatur, EGR-mängd och avgasflöde undersöktes vid ett antal olika sotmängder i filtret.

Vad gäller katalysator plus obelagt filter så var NO2-bildningen som högst när motorn kördes på dellaster. Oxidationen av sot startade vid 200 °C och ökade exponentiellt med temperaturen. Reaktionen 2NO2+C&8594;2NO+CO2 är viktigare än reaktionen NO2+C&8594;NO+CO. Inverkan av NO2-koncentrationen på sotoxidationen ökade med ökande temperatur. Sotförbränningshastigheten var direkt proportionell mot sotmängden.

Vad gäller det katalytiskt belagda filtret hade sotmängden i filtret liten inverkan på oxidationen av gasformiga ämnen. Sotförbränningshastigheten vid olika temperaturer var i samma storleksordning som för det obelagda filtret plus katalysator. Det katalytiskt belagda filtret var inte lika beroende av ändringar i sotmängder och NOx-koncentrationer.

Utifrån resultaten kunde inverkan av isolerat avgasrör, katalysatorstorlek, filterstorlek och olika EGR-strategier bedömas. EGR-kalibreringen för en motor kommer att begränsas av sotutsläppen från motorn och är beroende av hur sambandet mellan sotutsläpp och NOx-utsläpp ser ut för motorn.

Rapport i PDF-format (engelska).

 

The following papers are published on this website with permission from SAE International. As a user of this website, you are permitted to view these papers on-line, download these pdf files and to print one copy of the papers at no cost for your use only. Downloaded pdf files and printouts of SAE papers contained on this website may not be copied, distributed or forwarded to others or for the use of others. SAE 2002-01-2780 © 2001 SAE International.
Tillbaka
Tekniska artiklar
2004-08-17
Ingress
2004-08-17
Ingress
2004-08-17
Ingress
2004-08-17
Ingress
2004-08-17
En kund i Asien...
2004-08-17
Ingress
2004-08-26
STT Emtec Motorlaboratorium har utvärderat och analyserat emissioner för Bio
2004-08-26
2004-08-26
2004-08-17
Ingress
2004-08-17
Ingress
2004-08-17
STT har medverkat i South West Advanced Petroleum-Based Fuels -Diesel Emissions Control (APBF-DEC) Program
2004-08-17
Ingress
2004-03-16
Sundsvallsföretaget STT Emtec ökade under fjolåret sin omsättning med 26 miljoner kronor, främst tack vare ökad försäljning till USA. Därmed vändes 2002 års förlust på 2,4Mkr till ett plus på 10,3 Mkr.
2004-05-03
Leveranserna ökar och samtidigt finns möjligheter att nå nya marknader. Teknikföretaget STT Emtec fortsätter sin positiva utveckling
2004-03-01
Lennart Kallioniemi på Sundsvallsföretaget STT Emtec renar dieselmotorer bättre än de flesta.
2003-06-24
Det lilla Sundsvallsföretaget STT Emtec har fått en ny stororder i USA. Denna gång är det staden Houston i Texas som valt det svenska systemet för att rena sina stadsbussar på avgaser.
2000-12-07
2000-05-24
Ingress
2000-12-07
Uppfinningen avser ett förfarande och en anordning för återföring av en del av avgaserna från avgasröret hos en dieselmotor till motors inlopp.
2004-09-14
Ecotraffics seminarium i Göteborg: Kustnära sjöfart och miljö-Tekniköverföring från landbaserade fordon till mindre fartyg.
2004-10-05
Filter Media Consulting, Inc konferens i Stuttgart, Tyskland: Filtration in Transportation
2004-11-01
Sundsvallsföretaget STT Emtecs motorlaboratorium har ackrediterats enligt den högre kvalitetsstandarden ISO 17025. Att motorlaboratoriet, som är kärnan i företagets forsknings- & utvecklingsverksamhet, håller denna höga standard har alltså bekräftats av den statliga myndigheten Swedac, -Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
2005-04-15
Västernorrlands Läns Landsting delar vartannat år ut ett miljöpris. Miljöpriset 2005 tilldelas STT Emtec AB för sitt arbete med högteknologiskt kunnande, teknikutveckling i miljöns tjänst, en god folkhälsa och regional tillväxt. Nedan följer juryns motivering.
2005-04-26
Kalifornien har ett av de hårdaste miljökraven i Nordamerika och övriga världen när det gäller avgasrening för olika fordon. Den kaliforniska miljömyndigheten CARB, California Air Resource Board, har nu godkänt ett avgasreningssystem där STT Emtecs DNOx-system är en av de två huvudkomponenterna.
2005-10-27
Anders Björk blir ny VD på STT Emtec från 1 januari 2006.
2007-06-16
Sundsvallsföretaget STT Emtec har fått en order värd 36 miljoner kronor från en fordonstillverkare av bussar och lastbilar i Sydkorea. Ordern avser bolagets helt nya egenutvecklade system för avgasreningsteknik. Enligt bolaget finns stora möjligheter till förlängning av samarbetet och ett totalt ordervärde på närmare 300 miljoner kronor.
2008-01-09
Micael Blomquist har utsetts till vice verkställande direktör
2008-01-10
STT Emtec erhåller första ordern avseende avgasrening till Maruma Technica i Japan.
2008-02-14
STT Emtec har fått order på nyutvecklade effektsystem med Common-Rail teknik från Ryssland och Brasilien på tillsammans ca: 4 miljoner kronor
2001-01-01
Sundsvallsföretaget STT:s teknik för minskning av kväveoxider i dieselavgaser får nu sitt elddop - i Kalifornien. Kalifornien är känt som det område i världen, vilket redan idag har de hårdaste kraven på avgasrening och som aviserar ännu hårdare krav i ny lagstiftning.
2000-09-22
Miljöproblemen med diesel är i högsta grad aktuella i dessa dagar. Från politiskt håll markeras att höjda dieselskatter ska leda till minskad dieselanvändning och därmed minskade miljöproblem. Företagsgruppen STT Holding AB i Sundsvall har gjort tekniska genombrott som bland annat gör det möjligt att åstadkomma en betydande minsk-ning av farliga utsläpp från tunga dieselfordon. Företaget siktar nu på börsintroduktion, och några av de stora entreprenörerna i svenskt näringsliv har beslutat att gå in i företaget.
2001-05-14
I Njurunda, söder om Sundsvall, finns nu norra Europas modernaste oberoende centrum för motortester. Det är STT Emtec som investerat 20 miljoner kronor i en betydande ökning av kapaciteten i sin anläggning för motorprovning, fokuserad på analys och utveckling av förbränningsmotorer.
2002-02-04
STT Emtec är nu på väg att få ytterligare ett genombrott med sin avgasreningsteknik för tunga dieselmotorer. Detta sedan företaget blivit involverat i ett stort Nordamerikanskt forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet, som leds av amerikansk industri tillsammans med ett flertal berörda myndigheter, har som mål att finna rätt teknik att minska farliga ämnen i dieselmotorns avgaser.
2002-09-11
STT Emtec anställer teknologie doktor Alex Gorel som chef.
2002-12-02
GIK Turboteknik övertar STT Emtec´s turborenoveringar STT Emtec, före detta STT Svensk Turbo Teknik AB, har under drygt 20 års tid bedrivit turborenoveringsverksamhet, vilket bl a resulterat i ett stort förtroende bland kunder, såväl i Sverige som utomlands.
2001-07-04
Svensk teknologi kommer nu att användas för att rena avgaserna från Londons många bussar. Det är Sundsvallsföretaget STT Emtec som tillsammans med sin samarbetspartner amerikanska filtertillverkaren Engelhard Corporation fått uppdraget att börja installera avgasreningssystem i ett antal av Londons 6.000 bussar.
2004-10-25
Sundsvallsföretaget STT Emtec tar ytterligare ett steg framåt när det gäller avgasrening för tunga och medeltunga dieselmotorer. Detta sedan företaget utvecklat ett system som löser problemet med sotpartiklar genom att de bränns bort. Systemet bygger på katalytisk förbränning där fordonets eget bränsle används.
2003-10-10
Texas väljer att rena bussar med svensk teknik
2002-09-09
STT Emtec i Sundsvall, som bl a arbetar med effekthöjande system till vissa utvalda bilmodeller, har fått sin största order hittills.
2004-04-07
2003-05-07
2002-06-04
2008-05-06
2008-07-11
2008-10-24
2007-04-30
2007-07-13
2007-10-26
2008-02-29
2005-05-02

 

2005-07-15
2005-10-27
2006-03-01
2007-03-01
2006-05-08
2006-07-21
2006-11-03
2003-05-08
2003-07-11
2003-10-29
2004-03-01
2004-04-29
2004-07-27
2004-10-29
2005-03-01
2004-04-28
2005-04-01
2006-04-28
2007-04-12
2008-04-07
2003-03-25
2008-12-09
Marin DNOx bidrar till att norska fartyg får kraftigt reducerat NOx-utsläpp
2008-12-19
Ny verkställande direktör för STT Emtec från 1 den januari 2009
2009-02-27
2009-04-24
2011-01-28
STT Emtec får ny verkställande direktör fr.o.m. 28 januari 2011
2009-03-23
2009-07-10
2009-12-17
STT Emtec AB har tecknat avtal med det tyska företaget TWINTEC Technologies GmbH, för leverans av nyckelkomponenter till aktiva partikelfilter.
2010-03-29
2011-01-13
STT Emtec bidrar till en bättre miljö i Oslo hamn
2011-04-08
2011-12-06
M-reals pappersbruk i Husum har valt att utrusta sina fem nyinköpta terminaltraktorer med avgasrening från STT Emtec AB.
2012-04-02
2013-04-30
2014-06-03
2016-03-14
2016-10-28
Fler tekniska artiklar
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda