Produkter
Marin avgasrening
Avgasrening
Motorsystem
Introduktion
Teknisk bakgrund
Diagram
Vanliga metoder
Länkar
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Vanliga metoder

Effekthöjning och vanliga metoder för dieselmotorer

Allmänt

 

Oavsett vilken metod som används vid effekthöjning så är det helt avgörande att produkten utvecklas på rätt sätt. För att göra en effekthöjning så krävs gedigen kunskap om motorer och fordon i allmänhet men även om just det fordon man arbetar med. Den som utför utvecklingen måste ha tillgång till den mätutrustning som används vid motorutveckling idag. Ett välutrustat motorlaboratorium är en nödvändighet för att kunna kalibrera en motor för hög effekt utan att äventyra driftsäkerheten.

Trimbox

 

Det som normalt kallas trimbox, dieselbox eller effektbox är en enkel liten styrenhet som förvränger ett fåtal signaler för att lura styrenheten att ge extra bränsle. Oftast luras bara en givarsignal t.ex. bränsletryck på common rail motorer. Bränsletrycket är en av de parametrar som motortillverkarna strävar efter att hålla så högt som möjligt eftersom det i många fall ger bättre motoregenskaper. Att höja bränsletrycket över den normala maxnivån ger förkortad livslängd hos bränslesystemets högtryckspump och insprutare vilka är dyrbara motorkomponenter. Att endast höja bränslemängden ger förhöjd avgastemperatur och onödig termisk belastning på motorns ingående detaljer som följd, det brukar dessutom inte ge speciellt bra effekt. De allra enklaste trimboxarna har ofta en justerskruv där man som brukare kan justera hur mycket sensorn skall luras. Detta innebär att man lämnar till konsumenten att bedöma motorns begränsningar samt aktuell belastning vilket är i det närmaste omöjligt.

 

Fördelar:

Enkel installation (enstaka kontaktstycke på motorn, kan i vissa fall vara svårt att komma åt). Kan lika enkelt demonteras.

 

Nackdelar:

Mindre prestandaökning och högre belastning på motordetaljer.

 

>> Läs mer om trimboxars funktion


Chiptrim

 

Att programmera om styrenheten eller som det ofta kallas Chipstrim eller ”ecu reflash” innebär att man förändrar styrprogrammet i motorstyrenheten för att leverera mer effekt. I det här fallet har man möjlighet att förändra alla de parametrar som motorstyrningen kontrollerar från början. Det är dock i princip väldigt svårt att addera funktioner till befintlig mjukvara.

 

Fördelar:

Enkel installation, kan ofta utföras via fordonets diagnosuttag

 

Nackdelar:

Kan ”skrivas över” och försvinna vid service och mjukvaruuppdatering. Nya funktioner kan inte läggas till. Svårt att återställa.

 

Piggyback

 

Principen för piggyback är att en extra styrenhet ansluts i serie med fordonets styrsystem. Det ger möjlighet att förändra alla de motorparametrar som standardsystemet kontrollerar plus att extra givare, aktuatorer och funktioner kan adderas. Beroende på hur sofistikerat systemet är så kan installationsförfarandet variera. Vissa system som är avsedda att anslutas via strömtjuvar eller lödning kan innebära att motorkablaget skadas och installationen vållar stora problem. Ett mer sofistikerat system passar direkt på motorstyrenhetens kontakstycken.

 

Fördelar:

Kan kontrollera alla motorparametrar. Påverkar inte mjukvaruuppgraderingar. Kan avinstalleras.

 

Nackdelar:

Mer avancerad hårdvara.

 

Vi på STT Emtec har valt att arbeta med denna metod och alla våra moderna system ansluts med kontaktdon mot fordonets styrenhet.

 

>> Till våra produkter

© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda